WalterWilhelm.cz

Přejít na obsah
  
O MNĚ
Od mladých let se, díky své dvojjazyčnosti, věnuji tlumočení při různých příležitostech – družební setkání s partnerským německým závodem, sportovní setkání, ale i četné překlady různých návodů ze zahraničí dovezené elektroniky.

Celý svůj dosavadní profesní život jsem strávil v průmyslu, kde mě od roku 1990, to je 28 let, provázela němčina. Nejdříve v oddělení marketingu při navazování kontaktů s německými firmami.
Od roku 1992 jsem pracoval výhradně ve vrcholném managementu v německých společnostech. Takže jsem denně řešil témata dvojjazyčně – německy v kontaktu s mateřskou firmou, zákazníky a dodavateli, česky se zaměstnanci, úřady a českými zákazníky a dodavateli.

Oficiální rámec jsem svým znalostem němčiny dal složením státní zkoušky v roce 1982. V roce 1990 jsem byl krajským soudem v Plzni jmenován soudním překladatelem. Úředním překladům se věnuji nepřetržitě 28 let.Tyto zkušenosti jsem se rozhodl využívat profesně na plný úvazek.

Nabízím kvalitní překládání z mých obou mateřských jazyků, které mě provází po celý profesní i osobní život, tedy z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.

Všechny tyto znalosti bych rád nabídl i Vám.

Bude mi potěšením, pokud Vám mohu pomoci, či dokonce vyřešit starosti jedním nebo druhým jazykem.

Stručný profesní životopis:
  • 36 let řízení lidí
  • 24 let pro německé společnosti na nejvyšších manažérských pozicích
  • 18 let v automobilovém průmyslu jako Tier 1 dodavatel
  • budování infrastruktury výrobních závodů a optimalizace procesů
  • zavedení a prosazování Lean principů ve výrobě – TPS, Kaizen, 5S atd.
  • fungující systém kvality – certifikace ISO TS 16 949, ISO 14 001 a 18 001
  • personalistika, výběrová řízení a osobní rozvoj zaměstnanců
  • němčina a čeština na úrovni rodilého mluvčího
  • soudní překladatel Nj - Čj od roku 1991
04/04 - 06/17
Jednatel
Eissmann Automotive Česká republika s.r.o.
11/99 - 03/04
Ředitel závodu s celkovou zodpovědností
Ideal Automotive Bor s.r.o.
04/93 - 10/99
Jednatel
Wilden Engineering spol. s r.o.
05/92 - 04/93
Logistik projektů pro zahraničí
Wilden GmbH
05/90 - 04/92
Marketing
Tesla Nýřany
07/81 - 04/90
Mistr ve výrobě
Tesla Nýřany
SLUŽBY
Tlumočení ve všech oblastech:
obchodní, technické, audity,
finanční, požární, životní prostředí,
přednášky, semináře, cestovní ruch,
kultura, příroda, cirkevní
Překlady:
úředně ověřené, doklady všeho druhu,
smlouvy, soudní usnesení, policejní zprávy
x
Mimo
lékařství a medicíny!
REFERENCE
"
Služby pana Wilhelma jsme využívali v projektu rozšíření výrobního závodu i zavádění nového systému S4Hana, kde probíhala intenzivní denní komunikace a spolupráce s Německými kolegy. Pan Wilhelm překládal komunikaci z českého jazyka do jazyka německého a naopak, mezi kolegy, kterým absence znalosti jazyka nedovolovala komunikaci napřímo a to pravidelně během několika měsíců projektu. Pan Wilhelm se osvědčil ve všech řešených tématech, vynikal především odborností, simultálnním tlumočením, rychlostí, spolehlivostí a to všech řešených tématech (IT, stavba, logistika, systémy apod.) Pečlivost, dodržování termínů a vstřícná komunikace je samozřejmostí. Práce pana Wilhelma vždy splnila naše očekávání a s radostí se na něj obracíme i nadále. Pokud hledáte spolehlivého tlumočníka a překladatele nejen odborných témat, doporučujeme pana Wilhelma.

Pavel Berta, Specialista Logistiky, EvoBus Česká Republika s. r. o.
"
Za dobu zhruba 20 let, po kterou se pohybuji v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb, jsem poznal pouze dva překladatele a tlumočníky z/do němčiny, kteří si zaslouží označení „stoprocentně bilingvní profesionál“, a pan Walter Wilhelm je jedním z nich. Spolupráci jsme navázali na základě doporučení jiné naší spolupracovnice, na jejíž úsudek jsem se vždy mohl spolehnout; nezklamal ani tentokrát. Pana Wilhelma charakterizuje ryzí profesionalita, odpovědnost v přístupu jak nám jako zadavateli, tak k našim cílovým zákazníkům; široký záběr oborů a oblastí, striktní dodržování termínů a nanejvýš profesionální, přitom však vstřícné a přátelské vystupování. To vše platí jak pro překladatelské práce včetně překladů v ověřovaném režimu, tak i pro tlumočnické zakázky, z nichž máme od našich koncových klientů na pana Wilhelma výhradně tu nejlepší odezvu. Spolupráci s panem Wilhelmem mohu s klidným svědomím doporučit překladatelským centrům i přímým zákazníkům jak korporátním, tak i z řad nejširší veřejnosti.

Tomáš Hausner, manažer Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT, EUFRAT Group, s. r. o., Plzeň
"
Společnost Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. využívá překladatelských služeb pana Waltera Wilhelma velmi často. Je to proto, že se můžeme spolehnout na profesionální a velice kvalitní služby, kde se zúročují dlouhá léta v nejvyšších manažerských funkcích a tím získaných zkušeností. Proto překlady pana Waltera Wilhelma jsou tak věrné.Tomáš Barth, finanční ředitel a prokurista společnosti, Eissmann Automotive Česká republika s.r.o
KONTAKT
Neváhejte se na mě obrátit, přetlumočím a přeložím, co budete potřebovat, doprovodím Vás na vašich cestách a jednáních.
tel.: +420 737 260 015
e-mail: info@walterwilhelm.cz
           wilhelmovi@seznam.cz

Březová 168, 330 24 Heřmanova Huť
(Prášily 88, 342 01)
www © 2020 GrafikStudio.cz
Návrat na obsah